Yapay Arı Kolonisi Algoritması

Artificial Bee Colony Optimization Algorithm

Yapay Arı Kolonisi Algoritması

Arının kovandan ayrılmasıyla başlayan arama süreci,başlangıçta rastgele yapılan yiyecek araştırmaları ile devam eder. Bulunan kaynakta yiyecek miktarının azalması neticesinde arılar yeni yem aramaya ya da arılardan aldığı bilgiye göre başka kaynaklara yönelmeye başlarlar. Bulunan kaynakların bilgilerinin arılarca birbirine iletilmesi ve bulunan polen, su vb. kaynakların kovana getirilmesi bu süreç içinde yapılan faaliyetlerdir.

Yapay arı kolonisi algoritması (Artificial bee colony algorithm), bal arısı sürülerinin kendilerine özgü zeki davranışlarını örnek alarak, arıların besin ararken kullandıkları yöntemlerden esinlenerek oluşturulmuş bir optimizasyon algoritmasıdır. Sürü zekasına dayanan bu algoritma, doğada sürü halinde hareket eden arıların besin bulmada sergilemiş oldukları davranışları temel alarak optimizasyon problemlerini çözmek için kullanılmaktadır.

Yapay Arı Kolonisi Algoritması,Yapay Arı Algoritması,Yapay Arı , Arı Kolonisi Algoritması,ArıAlgoritması,Arı Algoritması,Arı Algoritması matlab,Arı Algoritması kodu,Arı Algoritması algoritmasi,matlab yapay ari,ari kodu,ari optimizasyon,optimizasyon ari algoritmasi,ornek ari algoritmasi,