Matlab da Yapılmış Projeler

2012 yılından beri yapay zeka uygulamaları (Yapay Sinir Ağları, Optimizasyon, Metaheuristic Algoritmalar,…) konusunda matlabdersi.com olarak çalışmalar yürütmekteyiz. Konuyla ilgili hazırladığımız Eğitim videolarından faydalanabilirsiniz.

Yukarıdaki konuların üzerinden tıklayarak eğitimlere katılabilirsiniz

genetik algoritma projeleri,Genetik algoritma ile çözülen problemler,Genetik Algoritma kod örnekleri,Genetik Algoritma Sınav Soruları,Genetik algoritma aşamaları,Genetik Algoritma Örnek soru,Uniform çaprazlama,Sırt çantası Problemi Genetik Algoritma

matlab projeler,Matlab da yapılmış projeler,MATLAB yapay zeka projeleri,Yapay Sinir Ağları örnek sorular,İleri beslemeli Yapay Sinir Ağları Matlab,matlab da yapılan projeler,Matlab simulink ödev,matlab ödev yaptırma,Mühendislik ödev yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma,Matlab Ödev-Proje-Tez Yaptırma,Matlab ödevi yaptırmak istiyorum,Matlab Ödevim var,Matlab ödev örnekleri,Matlab tez,Matlab ödev proje yapılır

hazırlanmasını istediğiniz farklı bir proje olursa info@matlabdersi.com bize iletebilirsiniz.

Matlabdersi.com,matlab dersi,matlabdarsi,matlab ders notlari,matlab odev hazira,odev ver matlab,odev matlab yardim,yardim matlab proje,matlab odev yaptir,

GENETİK ALGORİTMALAR İLE OPTİMİZASYON

Genetik algoritmalar, doğada gözlemlenen evrimsel sürece benzer bir şekilde çalışan arama ve eniyileme yöntemidir. Karmaşık çok boyutlu arama uzayında en iyinin hayatta kalması ilkesine göre bütünsel en iyi çözümü arar.Genetik algoritmalar problemlerin çözümü için evrimsel süreci bilgisayar ortamında taklit ederler. Diğer eniyileme yöntemlerinde olduğu gibi çözüm için tek bir yapının geliştirilmesi yerine, böyle yapılardan meydana gelen bir küme oluştururlar. Problem için olası pek çok çözümü temsil eden bu küme genetik algoritma terminolojisinde nüfus adını alır. Nüfuslar vektör, kromozom veya birey adı verilen sayı dizilerinden oluşur. Birey içindeki her bir elemana gen adı verilir. Nüfustaki bireyler evrimsel süreç içinde genetik algoritma işlemcileri tarafından belirlenirler.(wikipedia)

Genetik algoritmalar en iyileme (optimizasyon) problemlerinin çözümünde kullanılan çok etkili arama yöntemleridir. Eğer bir optimizasyon probleminde birden fazla amaç değerlendiriliyorsa, o zaman buna çok amaçlı problem adı verilir ve bu problemlerin çözümünde NSGA-II yöntemleri kullanılır.Genetik algoritmalar en iyileme (optimizasyon) problemlerinin çözümünde kullanılan çok etkili arama yöntemleridir. Eğer bir optimizasyon probleminde birden fazla amaç değerlendiriliyorsa, o zaman buna çok amaçlı problem adı verilir ve bu problemlerin çözümünde NSGA-II yöntemleri kullanılır.Solving The Knapsack Problem Using Genetic Algorithm

Sırt Çantası (Knapsack) problemi:

Her birinin ağırlığı wi ile verilen n adet parçayı belli bir kapasitesi olan bir sırt çantasına, maksimum kar getirecek şekilde yerleştirilmesi problemidir.

Genetik Algoritma ile Sırt çantası probleminin çözümü ,Video içeriği:

MATLAB GA Toolbox Kullanmadan Matlab ‘da Bir M-file içerisinde Genetik algorıtmanın kodu yazılır. .(kod yazarken her satırda kullanılan komutlar anlatılıyor.)Ardından Genetik Algoritma ile Sırt çantası (Knapsack) probleme çözümler sunuluyor.Genetik Algoritma İle  Dağıtım Merkezi (DM) Yer Seçimi Problemi Çözümü

Solving Hub Location Problem with Genetic Algorithm

Bir işletmenin kuruluş aşamasında üzerinde en fazla durulması gereken başlıca 3 konu vardır. Bunlar;

1. En uygun işletme büyüklüğünün veya üretim kapasitesinin seçimi,

2. En uygun üretim teknolojisinin veya üretim yönetiminin seçimi,

3. En uygun işletme kuruluş yerinin seçimidir.

Genetik Algoritma İle  Dağıtım Merkezi (DM) Yer Seçimi Problemi Çözümü  ,Video içeriği:

1.Bölüm: Genetik Algoritmalar(GA)ın-Tarihçesi-Tanımı-Temel Kavramları anlatılıyor.

  1. 2. Bölüm.GENETİK İŞLEMCİLER (Çaprazlama, Mutasyon,Yardımcı İşlemciler,Seçme,…) anlatılıyor.

3.Bölüm. MATLAB GA Toolbox Kullanmadan Matlab ‘da Bir M-file içerisinde Genetik algoritmanın kodu yazılır.(kod yazarken her satırda kullanılan komutlar anlatılıyor.)

4.Bölüm. Genetik Algoritma ile Dağıtım Merkezi (DM) Yer Seçimi Problemi için çözümler sunuluyor.GENETIC ALGORITHM FOR SOLVING TRANSPORTATION PROBLEM (MATLAB)

Ulaşım modelleri malların kaynaklardan (fabrika,depo gibi) hedeflere( tüketim merkezleri,depolar gibi) taşınmasıyla ilgili problemlere çözüm getirmeyi amaçlar. Tüketim merkezlerinin talepleri, kaynakların arz miktarlarıyla karşılanırken, toplam taşıma maliyetinin de minimum olması hedeflenmektedir.

Ulaştırma Probleminin Genetik Algoritma ile Çözümü Video içeriği:

1.Bölüm: Genetik Algoritmalar(GA)ın-Tarihçesi-Tanımı-Temel Kavramları anlatılıyor.

  1. 2Bölüm.GENETİK İŞLEMCİLER (Çaprazlama, Mutasyon,Yardımcı İşlemciler,Seçme,…) anlatılıyor.

3.Bölüm. MATLAB GA Toolbox Kullanmadan Matlab ‘da Bir M-file içerisinde Genetik algorıtmanın kodu yazılır.(kod yazarken her satırda kullanılan komutlar anlatılıyor.)

4.Bölüm. Genetik Algoritma ile TRANSPORTATION PROBLEM(TSP) probleme çözümler sunuluyor.