Karınca Kolonisi Algoritması Matlab Kod Yazımı

Karınca Algoritması İle Gezgin Satıcı Probleminin Çözümü

Gezgin Satıcı Probleminin Karınca Kolonisi Algoritması ile Çözümü

Traveling Salesman Problem using Ant Colony Optimization

Karıncalar, yiyecek kaynaklarından yuvalarına en kısa yolu görme duyularını kullanmadan bulma yeteneğine sahiptirler. karıncalar gidebilecekleri iki yoldan birini öncelikle rastsal olarak seçmektedirler.Kısa olan yoldan birim zamandaki geçiş daha fazla olacağından bırakılan feromon miktarı da daha fazla olur. Buna bağlı olarak, zaman içerisinde kısa olan yolu tercih eden karıncaların sayısında artış olur. Belli bir süre sonra tüm karıncalar kısa yolu tercih ederler. Başta rastsal hareket eden karıncaların izleri kontrol ederek yüksek olasılılıkla izlerin yoğun olduğu yönü takip etmesi otokatalitik bir davranış şeklidir ve karıncaların karşılıklı etkileşiminde sinerjik bir etki vardır. Algoritma, karınca kolonilerinden esinlenerek geliştirildiğinden sisteme, karınca sistemi (KS), algoritma ise karınca kolonileri algoritması (KKA) olarak adlandırılır. Karınca kolonileri optimizasyon problemlerinde kullanılır.

Karınca algoritmaları ilk olarak Dorigo ve meslektaşları tarafından; gezgin satıcı problemi (GSP) ve kuadratik atama (QAP) gibi zor optimizasyon problemlerinin çözümü için geliştirilmiştir.

Traveling Salesman Problem using Ant Colony Optimization,
An ant colony optimization method for generalized TSP problem, implementation of the Ant Colony Optimization to solve the Traveling Salesman Problem,Karınca Kolonisi Algoritması C,Karınca Kolonisi Algoritması dezavantajları,Karınca Kolonisi Algoritması akış diyagramı,Karınca kolonisi algoritması ingilizce,karınca kolonisi algoritması kodu,karınca kolonisi optimizasyonu nedir,Karınca kolonisi Algoritması Ant Colony Optimization,
,Gezgin Satıcı Probleminin Karınca Kolonisi Algoritması ile Çözümü
,Karınca kolonisi algoritması c,Karınca kolonisi algoritması matlab,karınca kolonisi algoritması nedir,Karınca Kolonisi Algoritması ile Gezen satıcı probleminin çözümü,Karınca kolonisi Algoritması Ant Colony Optimization,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir