matlab simulink giriş

matlab simulink giriş

Matlab Kursu

  Matlab Eğitimimizin İçeriği   1-Matlab’a Giriş (MATLAB Basics) Matris Transpose-Diagonal,Matris Colon Operator, Matris Komutlar Fonksiyonlar, Matris Determinat-Matrisin Tersi,Matris Toplama Çikarma Çarpma, Matris Çarpma. M-file oluşturma, Matemetiksel Fonksiyonlar, Matemetiksel Fonksiyonlar, Grafiksel işlemler,3D izinler,Denklem çözuemleri, If-End Yapısı , If-else-elseif-end, Switch-case, For Döngüsü, While Döngüsü,…   2- YAPAY SİNİR AĞLARI ( Artificial Neural Network )  KOD  YAZIMI […]