matlab ders notları

matlab ders notları

MATLAB nedir? Ne işe yarar?

download

  MATLAB nedir? Ne işe yarar? MATLAB, teknik hesaplamalar ve matematiksel problemlerin çözümü ve analizi için  tasarlanmış bir yazılım geliştirme aracıdır. “MATrix LABoratoty” kelimesinin kısaltması olan MATLAB, adında da anlaşılacağı üzere matrisler (matrix ) yani diğer bir deyişle diziler (array ) ile çalışır. Özellikle mühendislik alanındaki sistemlerin analizinde kullanılan MATLAB, görüntü işleme (image processing ), […]

Matlab Kursu

  Matlab Eğitimimizin İçeriği   1-Matlab’a Giriş (MATLAB Basics) Matris Transpose-Diagonal,Matris Colon Operator, Matris Komutlar Fonksiyonlar, Matris Determinat-Matrisin Tersi,Matris Toplama Çikarma Çarpma, Matris Çarpma. M-file oluşturma, Matemetiksel Fonksiyonlar, Matemetiksel Fonksiyonlar, Grafiksel işlemler,3D izinler,Denklem çözuemleri, If-End Yapısı , If-else-elseif-end, Switch-case, For Döngüsü, While Döngüsü,…   2- YAPAY SİNİR AĞLARI ( Artificial Neural Network )  KOD  YAZIMI […]